Финансова грамотност за деца

Курсовете по финансова грамотност за деца и тийнейджъри на възраст от 6 до 19 години дават основополагащи знания и умения за управление на парите. Макар че разглеждат една и съща тематика, те го правят с различна задълбоченост и обхват съобразно зрелостта и развитието на участниците в групата. Съдържанието е поднесено по интересен и забавен начин, с реални казуси от ежедневието, ролеви игри и познавателни активности, подходящи за възрастта.

атWHY

Защо да инвестирате в ранна финансова грамотност на децата си

Осигурявате им изграждане на навици за отговорно отношение към парите.

Подготвяте ги да вземат информирани решения.

Насърчавате финансовата им увереност и сигурност.

Поставяте стабилна основа за бъдещето им.

Помагате им да се ориентират в типичните рискове при управление на парите в онлайн средата.

Давате им шанс за финансова независимост.

ПРЕВЪРНЕТЕ ГИ в хора, подготвени за здравословни отношения с парите и умеещи да се справят със съпътстващите изпитания – уверени, спокойни и сигурни.

COURES

Учебна програма

Започваме с курсове „Заек“, „Бухал“ и „Лъв“ – нивата за начинаещи за различните възрастови групи.

Надграждаме в сферата на личните финанси с „Орел“ и „Октопод“. 

Завършваме с „Хамелеон“ – курс, в който юношите усвояват ключови умения, необходими за създаването на успешен собствен бизнес

Програмата дава възможност детето ви да премине пълен курс по лични финанси като започне от базовата грамотност за най-малките и с годините постепенно разширява и задълбочава знанията и уменията си до пълна готовност да се справя самостоятелно с печеленето, управлението и умножаването на парите си.

FINLIT.BG Учебна програма по финансова грамотност

COURES

Курсове за деца от 6 до 10 години

Курс “Заек“ – основи на финансовата грамотност (6–10 г.)“

4-седмичен курс и летен лагер

Обучението представлява увлекателно въведение в света на парите под формата на игри. Децата ще изследват темите за разликата между нужда и желание, за зависимостта между приходи и разходи, за бюджетирането и спестяването, за професиите. Ще положат основите на здравословни финансови навици, които ще им помагат цял живот. Ще се научат да управляват своите първи пари – джобните си, а наученото ще им е от полза и като възрастни.

COURES

Курсове за тийнейджъри от 11 до 15 години

Курс „Бухал“ – основи на финансовата грамотност (11–15 г.)“

4-седмичен курс и летен лагер

Курсът дава основополагащи знания в игрови формат за парите и ролята им в личен план. Основната му задача е да промени мисленето и отношението на децата към парите. От различаването на нужда и желание до овладяване на изкуството на бюджетирането той подготвя тийнейджърите за живот във финансово здраве, за постигането на финансов успех.

Курс “Орел“ – финансова грамотност за напреднали (11–15 г.)“

4-седмичен курс

Курсът е надграждащ – за тийнейджъри, притежаващи базова финансова грамотност. Те задълбочават знанията и уменията си, като целта е да се ориентират уверено в сложността на личните финанси. От планиране на кариерата през инвестиционните инструменти до теглене и управление на жилищен кредит – подготвят се да просперират финансово.

Пакет индивидуални сесии за тийнейджъри от 11 до 15 години

4 сесии

Индивидуалните сесии за тийнейджъри осигуряват персонализирано задълбочено разглеждане на ключови за финансовата грамотност теми. Сесиите са четири. Всяка от тях е с продължителност от 90 минути. Добре структурираното съдържание предлага целенасочено обучение, съобразено с възможностите и конкретните потребностите на детето. Прицелено е към усвояване на основни финансови знания и формиране на умения за управление и умножаване на парите.  

COURES

Курсове за тийнейджъри от 16 до 19 години

Курс „Лъв“ – основи на финансовата грамотност (16–19 г.)“

4-седмичен курС и летен лагер

Обучението протича с висока степен на игровизация и максимална реалистичност на решаваните казуси. Акцентира се на важни явления и процеси – бюджет, сложна лихва, спестявания, инвестиции, пасивни доходи, избор на първа професия и др. Полагат се основите на различни умения – от поставянето на цели до управлението на кредити. Тези практически знания и умения ще улеснят формирането на здравословни навици, ще доведат до бъдеще без дългове.

Курс „Октопод“ – финансова грамотност за напреднали (16–19 г.)“

4-седмичен курС

Курсът е надграждащ и е предназначен за младежи с основна финансова грамотност. Те ще получат по-задълбочени знания и умения за използване на инструментариум, който ще им позволи постигане на дългосрочен просперитет. Ще се занимават със стратегически инвестиционни подходи, кредитиране, структуриране на портфолио и ще се подготвят да вземат в ръце собствената си съдба.

Курс „Хамелеон“ – курс по предприемачество (16 – 19 години)“

8-седмичен курс и летен лагер

Курсът е насочен към разпалване на предприемаческия дух в младежите. Въоръжава ги с основните знания и умения, за да поемат по пътя на самоинициативата. Учат се на работа в екип, на валидация на идеи, проучване на пазара, бизнес модели, привличане на първи клиенти, привличане на финансиране. Симулациите и експериментите насърчават гъвкавото мислене. От идеята до пич дека (атрактивна презентация на бизнеса пред инвеститори в до 10 слайда) – обучението осигурява цялостната рамка, която да помогне на младите визионери да превърнат идеите си в успешни бизнес начинания.

Пакет индивидуални сесии за тийнейджъри от 16 до 19 години

4 сесии

Индивидуалните сесии за тийнейджъри осигуряват персонализирано задълбочено разглеждане на ключови за финансовата грамотност теми. Сесиите са четири. Всяка от тях е с продължителност от 90 минути. Добре структурираното съдържание предлага целенасочено обучение, съобразено с възможностите и конкретните потребностите на детето. Прицелено е към усвояване на основни финансови знания и формиране на умения за управление и умножаване на парите.  

 

Запишете детето си на курс по основи на финансовата грамотност! Това може да се окаже една от най-разумните инвестиции в бъдещето му.

Изберете курс за вашето дете днес

КАЛЕНДАРЗАПИСВАНЕ